۱۳۸۸ فروردین ۱۶, یکشنبه

اول از همه


من 26 ساله هستم و اکنون متاهل می باشم ولی خاطرات عاشقانه من در زمانی که همسری نداشتم قابل خواندن و پند گرفتن است مرا همراهی کنید